“Soft skills буюу харилцааны уян чадвар” багц хичээл

Soft skills буюу Харилцааны уян чадварын багц нь нийт 9 модуль 44 хичээл бүхий 180 минутын багц хичээл юм.
· 2021-09-13
Элсээгүй

Хичээл Includes

  • 9 Модуль
  • 39 Сэдэв
  • Хичээл Certificate