Courses

 • 5 Модуль

  Open Exo

   
  1. Бидний амьдралд гарч буй өөрчлөлтүүд
  2. Аж үйлдвэржилтийн 4-р үеийн хувьсгал Экспоненциал
  3. Технологийн дэвшлүүд
  4. Экпоненциал тэлэлтийн загвар
  5. Түүний шинж чанар
 • 58 Модуль

  Бизнес загварчлал

  1. Өрсөлдөөн гэж юу вэ?
  2. Стратеги гэж юу вэ?
  3. Өвөрмөц үнэ цэнийн бизнес загварын инноваци
  4. Бизнес загварууд №1-19
  5. Бизнес загварууд №20-39
  6. Бизнес загварууд №40-55
 • 3 Модуль

  Хөх тэнгисийн стратеги

  1. Хөх тэнгисийн стратегийн тухай 2.Үйлдлийн 4 хүрээлэл 3.Үйлдлийн 6 аргачлал