Open Exo

 
  1. Бидний амьдралд гарч буй өөрчлөлтүүд
  2. Аж үйлдвэржилтийн 4-р үеийн хувьсгал Экспоненциал
  3. Технологийн дэвшлүүд
  4. Экпоненциал тэлэлтийн загвар
  5. Түүний шинж чанар
· 2023-06-02