“Шилдэг борлуулагч бэлтгэх” мастер класс

"Шилдэг борлуулагч бэлтгэх" цогц хөтөлбөр нь: Үр дүн ба Үйл явц, Гадаад имидж ба Дотоод хүч, Мэдлэг ба Мэдрэмж, Ярих ба Сонсох, Авах ба Өгөх гэсэн үндсэн 5 модуль бүхий нийт 30 хичээлтэй, 300 минут үргэлжлэх цогц хөтөлбөр юм. Зөвлөх багш П.Гандолгорын 2020 онд шинээр гаргасан "Шилдэг борлуулагчийн арга билгийн 10 ухаан" ном гарын авлага нь ба та амжилттай төгсвөл сертификат авах боломжтой.

· 2021-06-17

Элсээгүй

Хичээл Includes

  • 12 Модуль
  • 31 Сэдэв
  • 1 Шалгалт
  • Хичээл Certificate