“Шилдэг борлуулагч бэлтгэх” цогц хөтөлбөр

Шинээр ажилтан авахаас илүүтэй одоо байгаа ажилчидаа хөгжүүлэх нь таны бизнесийг дараачийн түвшинд хүргэдэг.
· 2021-06-17
https://vimeo.com/560246603
Элсээгүй

Хичээл Includes

  • 5 Модуль
  • 27 Сэдэв
  • 1 Шалгалт
  • Хичээл Certificate
Video format is not supported, use Youtube video or MP4 format.