“Time+ Цагийн менежмент”-ийн мастер класс сургалт

1. Цаг хугацааны үнэ цэнэ
2. Миний цаг хугацаа хайчив ?
3. Амьдралын зорилгоо олох нь
4. Цаг төлөвлөх хэрэгцээ шаардлага
5. Цаг төлөвлөх аргууд
6. Цаг хэмнэх аргууд
7. Цагийн хулгайчаа илрүүлэх нь
8. Хэрхэн төвлөрч сурах вэ?
9. Ажил даалгах чадварын тухай
10.Цаг менежментийг дадал болгох нь
· 2022-01-04
Элсээгүй

Хичээл Includes

  • 10 Модуль
  • 40 Сэдэв