Хүний нөөцийн ирээдүйн 5 чиг хандлага

  1. Хиймэл оюун ухаан
  2. Ажиллах хэв маяг
  3. Хүний нөөцийн үүрэг функц
  4. Насан туршийн чиг хандлага
  5. Ажилдаа хандах хандлага
· 2021-10-07
Элсээгүй
This course is currently closed50000

Хичээл Includes

  • 5 Модуль