“Хүний нөөцөө системтэйгээр удирдах нь” багц хөтөлбөр

Нийт 500 минутын 5 модуль 34 сэдэв хичээл. Буруу удирдвал зардал, зөв удирдвал баялаг болж хувирдаг хүний нөөцөө системтэйгээр удирдах хэрэгцээ шаардлага ямар ч байгууллагад тохиолддог. Энэхүү хэрэгцээн дээр үндэслэн байгууллагын хүний нөөцийн системийг загварчилсан цогц сургалт, заавар, зөвлөгөө, маягт бүхий цогц сургалт
· 2021-07-22

Элсээгүй

Хичээл Includes

  • 5 Модуль
  • 56 Сэдэв