Удирдагчийн багц

 1. Удирдагчийн зан төлвүүд
 2.  Зорилгоор удирдах чадвар
 3. Ажлаа төлөвлөх чадвар
 4. Цагаа төлөвлөх чадвар
 5. Багаа удирдах чадвар
 6. Багаа сэдэлжүүлэх чадвар
 7. Ажил даалгах чадвар
 8. Манлайлах чадвар
 9. Шийдвэр гаргах чадвар
 10. Сэтгэлээ удирдах чадвар
· 2021-09-29
Элсээгүй

Хичээл Includes

 • 10 Модуль
 • 30 Сэдэв