Ажилдаа Амжилтыг Уургалахуй-Мастер класс

1. Ажиллах талбараа зөв сонгох нь
2. Эзэн сэтгэлгээ гэж юу вэ?
3. Ажиллах зарчмаа хэрхэн бүтээх вэ?
4. Тууштай байхыг хэрхэн дадал болгох вэ?
5. Бүтээмжтэй байхад анхаар
6. Эрч хүчээ сэлбэ
7. Хийсэн ажлаа дүгнэ
8. Сэдэн үйлдэгч бай
9. Багийн тоглогч бай
10. Тасралтгүй хөгж
· 2022-04-08
Элсээгүй

Хичээл Includes

  • 10 Модуль
  • 30 Сэдэв