Илтгэх чадварын сургалт

· 2022-06-22
  1. Илтгэлд нөлөөлдөг хүчин зүйлс

2. Илтгэлээ бэлдэх аргууд

3. Айдсаа давж ярьж сурах нь

4. Дуу хоолойн дасгалжуулалт

Элсээгүй

Хичээл Includes

  • 4 Модуль