Байгууллагын үсрэнгүй хөгжлийн загвар

  1. Бидний амьдралд гарч буй өөрчлөлтүүд
  2. Аж үйлдвэржилтийн 4-р үеийн хувьсгал
  3. Технологийн дэвшлүүд
  4. Экспоненциал буюу үсрэнгүй хөгжлийн загварууд
  5. Түүний шинж чанар
· 2023-01-02