“Ганабелл Дижитал Сургууль”

  • Монгол орны өнцөг булан бүрээс, дэлхийн хаанаас ч Хувь хүний хөгжил
  • Хүний нөөцийн менежмент Борлуулалт, хөрөнгө оруулалт, бизнес менежмент
  • Удирдагч, манлайлалын цогц сургалтыг эх хэл дээрээ үзэж судлах боломжийг танд олгож байна.